Pensionistforeningen

for

Ruds Vedby og Omegn

Foreningen – som er stiftet den 22. august 1953 – er medlem af Landssammenslutningen af Invalide- og Folkepensionister i Danmark. 

Foreningens formål er at samle folke-, enke- og invalidepensionister til fælles samvær, fælles krav, bedre økonomiske kår, samt – i det omfang det er muligt – at øve rådgivning til medlemmerne. Foreningen er i enhver henseende upolitisk.

Som aktivt medlem og med stemmeret kan enhver folke-, enke- og invalidepensionist, der er fyldt 18 år samt alle der er fyldt 55 år optages.

Som passivt medlem og uden stemmeret kan enhver, der er fyldt 30 år optages.

Der arrangeres fem fester om året, hvor vi samles til spisning, underholdning og dans.

Samtlige mandage hele året er der arrangementer med varierende indhold i Søparken (Ældrecentret i Ruds Vedby). Om fredagen spilles der Whist og Rommycup – om vinteren arrangeres folkedans om torsdagen.

Forår og efterår byder vi på endagsture for medlemmerne, ligesom der én gang om året står ferietur på programmet.

Har du lyst til at blive medlem, eller ønsker du flere oplysninger om vores forening, er du velkommen til at kontakte

Formanden: Ingsa Jensen Reerslev telf. 58261346